Wespen

Leefwijze
De jonge wespenkoningin legt in het voorjaar een nest aan. In dit nest worden de eitjes gelegd. De eitjes ontpoppen zich als larven en de larven tot jonge wespen de zgn. werksters. Dit zijn vrouwelijke onvruchtbare exemplaren. Zij zorgen voor het voeden van de larven en de koningin, uitbouw van het nest en fungeren als verdedigers van het nest. In augustus/september worden ook de mannelijke exemplaren (darren) en vruchtbare wijfjes (jonge koninginnen) geboren. Zij verlaten het nest om te paren en de darren sterven kort daarna. Bij de eerste nachtvorst sterven alle inwoners van het nest, behalve de jonge koninginnen die een verborgen plaats hebben om te overwinteren.

Overlast
Wespen zijn hinderlijk als hun nesten zich in de directe woonomgeving van mensen bevinden. Ze kunnen pijnlijke (en soms gevaarlijke) steken toebrengen indien hun nest wordt verstoord of als wespen in het nauw worden gedreven. De wesp beschikt over een in het achterlichaam bevindende angel die verbonden is met twee gifklieren. Met die angel kan een wesp meerdere steken toebrengen. Een steek is in de meeste gevallen ongevaarlijk tenzij het gif direct in een ader is gekomen of men overgevoelig is voor de giftige stoffen.

Voorkomen overlast
– Horren voor open ramen, deuren en fijnmazig gaas voor ventilatie-openingen.
– Gesloten vuilcontainers en afvalemmers.
– Zoveel mogelijk voorkomen dat er zich voor wespen aantrekkelijk voedsel nabij woon- werk- en verblijfplaatsen
van mens en dier bevindt