Houtworm / Boktor

Leefwijze Houtworm
De gewone houtwormkever is de meest voorkomende houtboorder binnen gebouwen. De larve wordt houtworm genoemd. Kevers kunnen goed vliegen. Vanaf mei t/m augustus kunnen kevers uit het hout tevoorschijn komen; ze gaan dan paren. Het vrouwtje legt vervolgens de eitjes in houtspleten of oude boorgangen. Het zijn uiteindelijk de larven die de schade in het hout aanbrengen. Zij boren zich in het hout. Boorgangen zijn vaak gevuld met boormeel. Vaak tref je boormeel aan rondom het aangetaste hout.

Leefwijze Boktor
De huisboktor is de grootste houtboorder binnen gebouwen. In Nederland komt deze kever vooral voor in Limburg, Gelderland en Noord Brabant. Zij tasten met name naaldhout aan. In juni t/m september gaan de kevers paren waarna de vrouwtjes de eitjes in houtspleten leggen. Het zijn de larven die uiteindelijk zich in het hout boren. In de zomer kan men de larven horen knagen, met name op warme zomerdagen. Het houtoppervlak is vaak rimpelig door druk uit de boorgangen. Vaak ligt er boormeel rondom het aangetaste hout.

Overlast Houtworm
Schade aan naald- en loofhout in gebouwen, meubelen, beeldhouwwerken, manden, kisten etc. De aantasten vindt vaak alleen plaats in het spinthout.

Overlast Boktor
Dakconstructies worden vaak aangetast. Zelfs dikke balken kunnen in enkele jaren nagenoeg geheel verpulverd wroden. Bij grenen wordt alleen het spinthout aangetast. Bij vuren wordt ook het kernhout aangetast.

Voorkomen overlast
– Binnenkomend hout goed inspecteren.
– Houtwerk impregneren
– Eventueel alleen verduurzaamd hout toepassen.