Advies

Advies

Wanneer u advies nodig hebt, bent u bij ons ook aan het goede adres. Daarnaast verkopen wij ook producten die u kunnen helpen bij het bestrijden of bij de wering van ongedierte. Wat bieden we allemaal aan en wat kunt u het beste gebruiken?

Bij ons heeft u de mogelijkheid om preventie producten te bestellen. Zoals bijenbekjes, weringstrips en afdichtingspasta.

Wanneer u last heeft van ongedierte kan het helpen om te gaan werken met klemmen, vallen of lokaasdozen. Deze bieden wij voor u aan.

Vaak kunt u ongedierte al vermijden door goed gebruik te maken van reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Ook wanneer u ongedierte hebt gehad, kunt u via deze weg voorkomen dat ongedierte weer opnieuw toeslaat.

Soms kunnen door middel van lokstoffen in combinatie met vallen en klemmen een oplossing bieden.

Wanneer er niets helpt bij het bestrijden van uw plaag, bieden wij altijd nog de mogelijkheid aan om chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

De beginselen van Integrated Pest Management (IPM) zijn het uigangspunt voor iedere vorm van plaagdierbeheersing en heeft tot doel een duurzame aanpak van dierplagen. Met de toepassing van IPM wordt gestreefd om door middel van het afwegen van alle beschikbare technieken en alternatieven op economisch verantwoorde wijze, in overleg met de opdrachtgever, duurzaam beleid te ontwikkelen ter voorkoming en/of bestrijding van plaagdieren.

In het kader van IPM is monitoring en preventie het uitgangspunt.
Wanneer sprake is van overlast wordt primair ingezet op het onaantrekkelijk maken van de omgeving (wegnemen nestel en foerage mogelijkheden) en een niet-chemische bestrijding met bijvoorbeeld klemmen of vallen om ratten of muizen te vangen. Indien een niet-chemische bestrijding niet effectief of haalbaar is, dan kan als laatste redmiddel worden gekozen voor een chemische bestrijding. Indien gebruik van biociden noodzakelijk is, dan moeten het gebruik hiervan en de risico’s voor niet-doelwit organismen en mensen worden geminimaliseerd.