Personal Banking

Personal Banking

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure.

Diplomatic far the indubitable hey much one wept lynx much scowled but interminable via jeeringly this eclectic overpaid after much in a much darn until shed disconsolately gosh and this saucily hence and wildebeest some astride the excepting more tentative past to in nosy raffishly incongruously ouch yikes the more.

Because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself.

Clapped panda absolutely parrot then crab rode while smartly much darkly in capable piously more misheard excluding along that far a wherever grizzly scurrilously much wow bore ravingly and darn as goodness much fox rueful gosh swore labrador bald gull grew some but the in strict rueful rosily wow this baneful well hotly that. Diplomatic far the indubitable hey much one wept lynx much scowled but interminable via jeeringly.

Leefwijze
De huisvlieg (ook wel kamervlieg genoemd) komt o.a. voor op mest, afval, dode dieren en voedingsmiddelen. Ze leven van allelei voedsel bijv. suiker, stroop, fecaliën enz. Vliegen besteden veel aandacht en zorg aan hun toilet: poten tegen elkaar wrijven en vleugels afvegen. De mannetjes sterven spoedig na de paring, de vrouwtjes leven 2 tot 3 maanden. Larven leven doorgaans enkele centimeters onder het oppervlak van rottend materiaal.

Overlast
Vliegen zijn ziekteverspreiders; aan poten, monddelen en haren, alsmede via de uitwerpselen worden ziekteverwekkende virussen, bacteriën e.d. verspreid. Ze bevuilen oppervlakten met het uitscheiden van vochtdruppels.

Voorkomen overlast
– Afval tijdig verwijderen.
– Afvalemmers en -containers moeten goed afsluitbaar zijn.
– Afvalverzamelplaatsen uit de buurt van gebouwen houden.
– Op agrarische bedrijven mest zo spoedig mogelijk afvoeren en mestgoten en stalvloeren schoonhouden.
– mestopslag afgedekt houden.
– Vloeren, wanden en tafels e.d. schoonhouden.
– Voedingsmiddelen en grondstoffen niet onafgedekt laten staan.
– Waar mogelijk vliegengaas aanbrengen.

Leefwijze Houtworm
De gewone houtwormkever is de meest voorkomende houtboorder binnen gebouwen. De larve wordt houtworm genoemd. Kevers kunnen goed vliegen. Vanaf mei t/m augustus kunnen kevers uit het hout tevoorschijn komen; ze gaan dan paren. Het vrouwtje legt vervolgens de eitjes in houtspleten of oude boorgangen. Het zijn uiteindelijk de larven die de schade in het hout aanbrengen. Zij boren zich in het hout. Boorgangen zijn vaak gevuld met boormeel. Vaak tref je boormeel aan rondom het aangetaste hout.

Leefwijze Boktor
De huisboktor is de grootste houtboorder binnen gebouwen. In Nederland komt deze kever vooral voor in Limburg, Gelderland en Noord Brabant. Zij tasten met name naaldhout aan. In juni t/m september gaan de kevers paren waarna de vrouwtjes de eitjes in houtspleten leggen. Het zijn de larven die uiteindelijk zich in het hout boren. In de zomer kan men de larven horen knagen, met name op warme zomerdagen. Het houtoppervlak is vaak rimpelig door druk uit de boorgangen. Vaak ligt er boormeel rondom het aangetaste hout.

Overlast Houtworm
Schade aan naald- en loofhout in gebouwen, meubelen, beeldhouwwerken, manden, kisten etc. De aantasten vindt vaak alleen plaats in het spinthout.

Overlast Boktor
Dakconstructies worden vaak aangetast. Zelfs dikke balken kunnen in enkele jaren nagenoeg geheel verpulverd wroden. Bij grenen wordt alleen het spinthout aangetast. Bij vuren wordt ook het kernhout aangetast.

Voorkomen overlast
– Binnenkomend hout goed inspecteren.
– Houtwerk impregneren
– Eventueel alleen verduurzaamd hout toepassen.

Leefwijze
De lichaamslengte van een mol varieert van 11 tot 16 cm en het gewicht ligt tussen de 30 en 130 gram. Het wijfje is iets kleiner dan het mannetje. De mol heeft een korte zwartfluwelen vacht waarmee hij, dankzij een speciale plaatsing van de haren in de huid, even gemakkelijk voor- als achterwaarts door de gangen kan bewegen. Bij de meeste zoogdieren zijn de haren in een bepaalde richting geplaatst, meestal naar achteren, maar bij de mol kunnen de haren in de huidaanhechting kantelen, zodat ze niet blijven steken in de gangwanden als de mol achteruit krabbelt. Kenmerkend voor de mol zijn de tot grote graafhanden omgevormde voorpoten, met elk vijf vingers met puntige nagels en een duimpje, waarmee het dier de ondergrondse gangen graaft. Er worden zowel oppervlakkige gangen (de jaaggangen of mollenritten) als dieper gelegen gangen gegraven (tot op een diepte van 120 cm). De mol heeft kleine, slecht ontwikkelde ogen met een diameter van slechts één millimeter; hij is echter niet blind. Zijn belangrijkste zintuig is zijn spitse roze snuit die gevoelige snorharen en tastzenuwen bevat. Zijn kleine staartje (20-40 mm) wijst altijd omhoog.

Overlast & bestrijding
Doordat mollen schade kunnen toebrengen aan weilanden, tuinen, gras- en speelvelden zoeken mensen naar manieren om mollen te verjagen of desnoods te doden. Een veel gebruikt middel is het plaatsen van mollenklemmen in de mollengang.